PTSD - når du bliver en skygge af dig selv
PTSD - Traume, Frygt, Skam, Hjerneskade, Alarmberedskab, Isolation, Angst, Stress, Depression, Hukommelsestab, indafreagerende, Udafreagerende, Flashback.
PTSD - Når traumer giver ar på sjælen.
Landsforeningen for PTSD i Danmark indkalder vores medlemmer til generalforsamling Onsdag den 15 Februar 2017 kl. 18.00 på adressen: Bergs Corner, Skuderløsevej 59, 4690 Haslev

Det er nødvendig med tilmelding, da vi byder på drikkevare og lidt til maven.

- Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
- Godkendelse af fremmødte repræsentanter.
- Årsberetning fra bestyrelsen.
- Godkendelse af revideret regnskab.
- Godkendelse af fremtidigt budget.
- Behandling af indkomne forslag.
- Valg af repræsentanter og suppleanter til bestyrelsen.
- Nye tiltag og ideer.
- Fastsættelse af medlemsgebyr.
- Evt.

Stk. 7
Indkomne forslag og opstilling til de poster, der måtte være på valg, skal indsendes til Landsforeningen for PTSD i Danmark senest 14 dage før generalforsamlingen.
Regnskabet kan rekvireres af betalende medlemmer en uge før generalforsamlingen og frem til afholdelsen af generalforsamlingen.

Stk. 8
Forslag til ændringer i vedtægter, skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 9
Fremmødte og betalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke brevstemmes.
 
 

 
 
 Find os på Facebook
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landsforeningen for PTSD i Danmark  | info@ptsdidanmark.dk