Viden om PTSD / Pakke-forløb
Pakkeforløb Belastnings-eller tilpasningsreaktion
 


Forløb i almen praksis

Alle patienter bør som udgangspunkt vurderes i almen praksis inden henvisning.

Målgruppen omfatter patienter med reaktion på belastning eller tilpasningsreaktioner, herunder patienter med senfølger efter incest / seksuelle krænkelser i barndommen eller under opvæksten ( mindre end 18 år). Traumatiserede flygtninge henvises dog til special­funktionen på PC Ballerup. Uden for målgruppen er patienter med lette til moderate symptomer, som kan behandles i primær sektor og patienter som har behov for indlæggelse (evt. akut).

Ved tvivlstilfælde vedrørende relevansen af henvisningen, kontaktes Psykiatriens centrale visitation:

Tlf. 38 64 02 00 (åbent hverdage mellem kl. 10-14).

Mail: psykiatriCVI@regionh.dk

Henvisningen skal indeholde relevante informationer, som fx kan være

Henvisningsdiagnose(r)
Kort anamnese med problemformulering: beskrivelse af udløsende traume / belastning og symptomer, herunder symptomernes debut (bl.a. deres tidsmæssige relation til traume eller belastning), art og varighed (udvikling).
Suicidalitet.
Somatiske lidelser.
Sociale forhold, beskæftigelse.
Tidligere og aktuel behandling, herunder medicin.
Evt. misbrug.
Motivation.
Sygdomserkendelse.
Patientens adresse og telefonnr. skal altid fremgå.
Henvisning sendes elektronisk til Psykiatriens centrale visitation: Lokationsnummer: 5790001391263 afd. 1500B1

RegionH psykiatri. Mail: psykiatriCVI@regionh.dk

Pakkeforløb

Udredning og behandling foregår som udgangspunkt ambulant.

På baggrund af henvisning visiteres patienten til pakkeforløbet Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion basispakke på 13 timer eller udvidet pakke på 17 timer, alt efter sygdommens sværhedsgrad.

Behandlingsindholdet er følgende

Basispakkeforløb for patienter med svære men mindre komplicerede belastnings- eller tilpasningsreaktioner: Traumefokuseret gruppe- eller individualterapi i et forløb af op til ½ års varighed.
Udvidet pakkeforløb for patienter med svære og komplicerede belastnings- eller tilpasningsreaktioner: Længerevarende eller mere intensiv traumefokuseret gruppe- eller individualterapi, evt. kombineret gruppe- og individualterapi af op til ¾ års varighed.
Behandling af patienter der har været udsat for incest / seksuelle krænkelser: Oftest traumefokuseret behandling i specialgruppe for personer med senfølger efter incest eller andre seksuelle krænkelser. Behandlingen af 3/4 -1 års varighed.
Forløb i kontrolfasen

Ved et pakkeforløbs afslutning foretages en lægelig vurdering med henblik på behandlingseffekt, samt den aktuelle kliniske status.

Herefter afsluttes patienten som hovedregel til egen læge eller praktiserende speciallæge i psykiatri.

Opfølgning bør ske hos egen eller anden henvisende læge og bør altid finde sted, når der er iværksat medikamentel behandling.


Kilde:
Sundhed.dk
Landsforeningen for PTSD i Danmark  | info@ptsdidanmark.dk