Hvis en kvinde lever sammen med en partner, som er fysisk eller pyskisk voldelig over for hende, så gælder det om at komme ud af det forhold, da det kan få meget skadelige følger for hende (og hends børn). Hun kan f.eks. tage kontakt til et krisecenter som eksempelvis Danner, som kan hjælpe hende med støtte og vejledning. Det er som regel kvinder, der udsættes for partnervold, men nogle mænd oplever også, at deres kvindelige kærester/ægtefæller udsætter dem for vold.

Når en kvinde er kommet ud af et voldeligt forhold, så er der risiko for at hun udvikler PTSD, som kan vise sig på følgende tre måder:

Genoplever volden

Hun genoplever volden via flashbacks og indre film, hvor hun igen og igen ser, hvordan ekskæresten f.eks. slog hende, skubbede hende eller forsøgte at kvæle hende. Det kan også være, at han har forsøgt at trænge ind i hendes bolig efter at de var gået fra hinanden, eller han har truet med at skade børnene.

Hun bliver stresset, hver gang hun bliver mindet om noget, der har relation til ekspartneren. Det kan være, hvis hun ser en bil eller cykel, der minder hende om, at når ekspartneren kom fra arbejde, så vidste hun aldrig, hvilket humør han var i.

Det kan også være, at hun bliver nødt til at have kontakt med ekspartneren, hvis de har børn sammen, og denne kontakt kan virke enormt stressende på hende og minde hende om voldsepisoder.

Undgår minder om volden

PTSD kan også komme til udtryk på den måde, at hun undgår situationer, der kan minde hende om volden, eller hun fortrænger minderne og ikke kan huske, hvad der er foregået eller måske kun huske brudstykker af det. Det er også normalt, at mennesker med PTSD undgår sociale sammenhænge, fordi de føler sig fremmedgjorte, når de er ude sammen med andre mennesker.

Forhøjet psykisk alarmberedskab

En tredje måde PTSD viser sig på er, at kvinden er i et forhøjet psykisk alarmberedskab. Selvom faren er drevet over, og hun ikke længere bor sammen med ekspartneren, så sidder angsten stadig i kroppen, og det kan give søvnproblemer, hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær m.m. Måske farer hun op ved den mindste lyd, eller hun får vredesudbrud eller bliver let irriteret. Det giver alt sammen problemer i familielivet og i forhold til at varetage et job, hvilket kan være umuligt for hende i en periode, så hun er nødt til at sygemelde sig, indtil hun får det bedre.

Har du været udsat for fysisk eller psykisk vold i dit parforhold, kan du kontakte Mødrehjælpen og få støtte og rådgivning.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shuttle-dark