Livstruende og ekstreme hændelser kan udløse PTSD. Det kan være pludselige naturkatastrofer, brande, trafikulykke eller overfald, som mennesker ikke kan forudsige, men som de pludseligt bliver involveret i. Der er her tale om pludselige hændelser, som personen bliver overrasket over og ingen kontrol har over. PTSD kan også udløses af gentagne traumer, som eksempelvis seksuelle overgreb – incest eller voldtægt – eller gentagen fysisk eller psykisk vold i f.eks. et ægteskab.

Dødsfald og stress

Dødsfald i familien og tab af en forælder kan også udløse PTSD hos ægtefælle, børn eller pårørende. Hvis man pludseligt og uforberedt mister et familiemedlem, er det som at få tæppet revet væk under sig, og det er som om en pludselig katastrofe er indtruffet. Langvarig stress på jobbet også øger risikoen for at få PTSD, og i dag hvor mange arbejdspladser er så tempofyldte og kravene til de enkelte medarbejdere er høje, er der nogle medarbejdere – ofte de mest pligtopfyldende – som ender med at gå ned med stress og sygemelde sig.

Flygtninge og torturofre

Hvis man er flygtning eller torturoffer, er der ligeledes en stor risiko for at udvikle PTSD. Som flygtning har man ofte gennemlevet ekstreme situationer for at nå frem til et land, hvor man kan føle sig tryg. Torturofre har været udsat for fysiske og psykiske belastninger så store, at de er i højrisiko for at udvikle PTSD, og på Traume.dk finder man mere viden om emet.

Nogle er mere sårbare end andre

Alle mennesker kan risikere at blive udsat for voldsomme og ekstreme hændelser, som virker traumatiserende. Det er helt normalt, at man i dagene efter en traumatisk hændelse oplever symptomer på PTSD som f.eks. mareridt eller flashback-oplevelser. Ofte vil mareridt eller flashback-oplevelser reduceres eller forsvinde helt igen, men i nogle tilfælde kan hændelsen være så voldsom, eller personen kan i forvejen være sårbar, og dermed kan personen udvikle PTSD.

shuttle-dark