Børn og unge kan udvikle PTSD som følge af forskellige traumatiske begivenheder. Det er den personlige oplevelse, som barnet eller den unge har, der afgør, om han eller hun bliver traumatiseret. Jo mere hjælpeløs og bange barnet eller den unge føler sig i situationen, jo større en sandsynlighed er der for at blive traumatiseret. Tidlige barndomstraumer (0-6 års alderen) kan være fysisk eller psykisk vold i hjemmet, omsorgssvigt, seksuelt misbrug, medicinske traumer, skolevold (mobning) eller traumatisk sorg, hvor barnet f.eks. mister en eller begge forældre.

Behandling af PTSD hos børn og unge

Når børn og unge har oplevet en traumatisk hændelse, så forsvinder PTSD-symptomerne i mange tilfælde af sig selv efter et par måneder. Men nogle børn og unge vedbliver at have PTSD-symptomer i flere år, hvis de ikke kommer i behandling. Undersøgelser viser, at psykoterapi virker på børn og unge på kort sigt samt at terapien kan dæmpe symptomer som depression og angst hos de børn, som har fået diagnosen PTSD.

Effektiv terapi

Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi har vist sig at være en rigtig god behandling for børn og unge. Terapiformen går ud på, at barnet eller den unge kan fortælle om erindringen af traumet, og så får barnet/den unge forskellige teknikker, som har til formål at reducere angst og stress. Barnet eller den unge lærer desuden at ændre tanker og overbevisninger om traumet, og dermed bliver det muligt at tænke og agere mere positivt i hverdagen. Barnet/den unge lærer, at de ikke behøver at være bange for traumet, og at den traumatiske oplevelse ikke behøver at styre deres liv.

Medicinsk behandling frarådes

Nogle forældre til børn med PTSD gør sig måske tanker om, hvorvidt det er muligt, at barnet eller den unge kan komme i medicinsk behandling. Verdenssundhedsorganisationen WHO fraråder meget kraftigt, at børn og unge får antidepressiver.

Forældre til børn, der har været udsat for en traumatisk hændelse, og som har et barn, der udviser PTSD-symptomer, bør kontakte deres læge og få professionel hjælp til barnet.

shuttle-dark