Flygtninge, der kommer til Danmark, bliver ofte diagnosticeret med PTSD. De lider desuden ofte af angst, depression, lavt funktionsniveau og fysiske smerter. Livet som flygtning har ofte store konsekvenser for den enkelte. Som flygtning har man forladt sit fædreland. Man har forladt familiemedlemmer, i nogle tilfælde også ægtefælle og børn for at komme i sikkerhed i et andet land. Man har måske være politisk forfulgt i sit hjemland, været udsat for trusler, tortur eller andre livstruende oplevelser. Alle de negative oplevelser har man med sig i bagagen, og som følge deraf kan man udvikle PTSD over tid.

Umenneskelige prøvelser

Torturofre har ofte været udsat for umenneskelige prøvelser både fysisk eller psykisk. De kan være blevet påført fysisk smerte i form af slag mod hovedet, ophængning i arme og ben, seksuelle overgreb, eller de kan have fået skåret lemmer af. Derudover kan de være blevet udsat for psykisk tortur, eller de kan have overværet andre blive udsat for tortur, uden at de kunne gøre noget for at forhindre det. Den store fysiske og psykiske smerte, som torturofre bærer rundt på, kan meget vel forårsage PTSD.

Symptomer på PTSD hos flygtninge og torturofre

PTSD-symptomer hos flygtninge og torturofre kan være en voldsom angst, fordi de har været udsat for traumatiske, livstruende hændelser. De har måske troet, at de skulle dø, eller de har set andre dø eller blive dræbt. De kan have fysiske smerter på grund af tortur, eller fordi flugten har været fysisk krævende. Psykisk kan de genopleve traumerne i form af flashbacks og mareridt, hvilket kan give søvnbesvær. De kan udvikle depression og selvmordstanker og have behov for antidepressiver, og psykologhjælp er ofte påkrævet for at hjælpe denne gruppe mennesker. Selvom flygtninge og torturofre er på tryg grund i Danmark, så er der ofte udvished og angst forbundet med deres ophold, fordi de ikke kender fremtiden. De kan have bekymringer for, hvordan de skal klare sig fremover, hvad de skal leve af, og om de bliver sendt tilbage til deres hjemland. De kan også være bange for ikke at se deres familie igen, eller at der skal ske deres familie noget ubehageligt. Det kan alt sammen være med til at forstærke PTSD-symptomerne. Torturofre kan i nogle tilfælde være så ødelagte fysisk og psykisk, at de aldrig kommer til at fungere normalt eller få et normalt liv igen. Man kan læse om flygtninge, torturofre og PTSD på Traume.dk, hvis man vil vide mere.

shuttle-dark