PTSD – Post Traumatic Stress Disorder – er den lægelige betegnelse for en reaktion på en voldsom oplevelse. I Danmark lider en del mennesker i et vist omfang af PTSD. Ofte tænker vi udelukkende om PTSD, at det er noget der rammer hjemvendte soldater fra farefulde missioner i udlandet. Virkeligheden er dog, at der kan være mange årsager til lidelsen. Oplevelser i barndommen, ulykker i voksenlivet eller andre ting kan forårsage, at man rammes af PTSD.

For mange mennesker med PTSD kan det være svært at passe et arbejde, mens det for andre viser sig muligt at vedligeholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Noget der altid viser sig gavnligt, er at få skabt luft omkring sig i arbejdssituationen, så der dermed frigives mere plads til fritidsaktiviteter.

Automatisering og effektivitet

Et af midlerne til at opnå øget fritid, er via automatisering af arbejdsprocesser. Virksomheden https://www.preciofishbone.dk/services/procesoptimering/robotic-process-automation/ er ekspert i RPA – Robotic Process Automation – hvor en mængde rutinemæssige processer i administration, kunderelationsarbejde og lignende udliciteres til softwarestyrede, automatiske processer. For medarbejderne fører dette til kortere arbejdsdage, samt øget fritid. Noget der er yderst værdifuldt for PTSD-patienter.

I mange tilfælde viser PTSD sig hurtigt at udvikle sig til en nærmest invaliderende sygdom. Heldigvis kan man som PTSD-patient alligevel få et udmærket arbejdsliv, hvis blot man hos de enkelte virksomheder formår at styrke medarbejdertrivslen via implementering af automatisering. Med andre ord skal arbejdspladserne være indstillet på, at tilbyde de rette rammer, samt skabe muligheder for det frirum, som man har brug for som PTSD-ramt.

shuttle-dark