Man kan opdele symptomerne ved PTSD i fem grupper.

Genoplevelse

Personen genoplever den traumatiske hændelse i form af flashbacks eller mareridt, og genoplevelsen forårsager søvnløshed, angst og stærke muskelspændinger.

Undgåelsesadfærd

Personen har en stor trang til at udgå situationer, der minder vedkommende om traumet. Det kan være situationer i hverdagen med f.eks. høje lyde, steder med mange mennesker, åbne pladser eller det kan være tv-programmer, film eller årsdagen for, hvornår den traumatiske hændelse fandt sted.

Øget vagtsomhed

Personen udvikler en større vagtsomhed og er hele tiden i alarmberedskab. Høje lyde kan få personen til at fare sammen, og uventede situationer virker stressende på personen.

Ændringer i personligheden

Pårørende kan opleve, at personen, som lider af PTSD, ændrer personlighed efter den traumatiske hændelse. Det kan være, at personen mister interessen for sig selv (manglende hygiejne) eller personens evne til nærvær og at vise kærlighed formindskes eller forsvinder. Det kan også være, at personen viser ligegyldighed over for interesser, som personen tidligere var engageret i.

Hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær

Traumatiske oplevelser kan forårsage, at en person med PTSD kommer til at lide af hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær, hvilket er med til at besværliggøre, at personen kan vende tilbage til en mere normal tilstand igen.

Hos Psykiatrifonden finder man mere information om de forskellige symptomer ved PTSD.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shuttle-dark