Et studie fra 2010 blandt 313 europæiske kvinder viser, at hver tredje voldtægtsoffer udvikler PTSD. Mange af voldtægtsofrene oplever desuden flashbacks, mareridt, søvnforstyrrelser, de bliver fjendtlige og deres sexliv bliver ødelagt. Studiet viser også, at 20 procent af kvinderne troede, at de skulle dø under voldtægten.

Studiet er blandt andet lavet af professor Ask Elklit fra Institut for Psykologi på SDU, og han kan bekræfte, at mange voldtægtsofre udvikler en akut stressforstyrrelse inden for den første måned. Kvinderne genoplever voldtægten som en skræmmende film, der spiller for deres indre blik, og som følge deraf udvikler de angst, vagtsomhed og søvnbesvær.

Incest

Incest er en anden form for seksuelt overgreb, der kan udløse PTSD hos offeret. Incest er når familiemedlemmer forgriber sig på ofte mindre børn, og overgrebene kan stå på i årevis. For offeret er det dybt krænkende og grænseoverskridende at blive udsat for incest, og hvis overgrebene forgår flere gange eller over en årrække sker der en gentagelse af traumet. Hos Landsforeningen Spor kan man læse mere om senfølgerne af incest.

Seksuelle overgreb i parforhold

I nogle parforhold forgriber den ene part sig på den anden. Det er ofte manden, som forgriber sig seksuelt på kvinden. Det kan være i forbindelse med et skænderi eller jalousi, eller det kan være en måde at kontrollere kvinden på. Kvinder, som udsættes for voldtægt eller andre seksuelle overgreb i parforholdet, bliver traumatiserede og kan udvikle PTSD som følge deraf. Ofte er det forbundet med meget skam for kvinden at skulle indrømme, at hun bliver udsat for disse overgreb.

shuttle-dark