PTSD-patienter søger ofte hjælp og behandling for angst, depression eller søvnproblemer, og derfor er det ikke altid, at PTSD hos patienten bliver opdaget med det samme. Men når en patient er blevet diagnosticeret med PTSD, så handler det om at skabe trygge rammer omkring personen liv. Ifølge studier er brugen af antidepressiva meget effektfuldt, når det gælder angst, depression og søvnproblemer i forbindelse med PTSD. De mest anvendte præparater er SSI-præparater, også kaldet lykkepiller.

Kognitiv terapi og eksponeringsterapi

Nogle former for terapi som eksempelvis kognitiv terapi og eksponeringsterapi kan også være gavnligt, når man lider af PTSD. Når man går i kognitiv terapi, arbejder man med tanker og erindringer, som har forbindelse til traumet, samt undgåelsesadfærd. I terapien sættes der fokus på, hvordan PTSD-patienten undgår en række situationer både tankemæssigt og adfærdsmæssigt for ikke at blive mindet om traumet. Patienten får redskaber til at kunne klare en gradvis eksponering, så patienten ikke længere behøver at undgå bestemte situationer og dermed kan vende tilbage til en mere almindelig hverdag. Eksponeringsterapi går ud på, at patienten først i tanken og siden hen i virkeligheden genoplever den traumatiske hændelse under forhold, som er kontrollerede, og dermed vil patientens angst gradvis mindskes, og patienten vil få større handlefrihed.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) er en nyere psykoterapeutisk teknik, som kom frem i 1980’erne, og som har vist sig meget effektiv til behandling af patienter med PTSD. EMDR går ud på, at terapeuten i begyndelsen af hver terapisession får patienten til at lave en serie hurtige øjenbevægelser ved at følge en finger eller et lys i cirka 30 sekunder. Formålet er, at øjenbevægelserne skal lette de kognitive forandringer og reducere angst hos patienten. Dernæst bliver patienten bedt om at genkalde sig traumet, og de negative tanker og følelser bliver herefter bearbejdet og erstattet med nye positive tanker og følelser. På netdoktor:https://netdoktor.dk/sygdomme/fakta/emdr_effektivpsykoterapeutiskteknik.htm finder man uddybende information.

Forebyggelse af PTSD

Undersøgelser har påvist, at seks sessioner med kognitiv terapi til personer, som lider af akut stressreaktion efter en traumatisk hændelse, kan reducere antallet af personer, der udvikler PTSD målt seks måneder efter hændelsen. Til gengæld kan man ikke se en sådan effekt, hvis man generelt set giver kognitiv terapi til alle personer, der udsættes for en traumatisk hændelse. Der er heller ingen videnskabelige undersøgelser, som viser, at en enkelt samtale med en psykolog (debriefing) i forbindelse med en traumatisk hændelser har en gavnlig effekt. Derimod er der undersøgelser, som viser, at der er flere soldater, der efter en debriefing udvikler PTSD, end soldater som ikke fik tilbuddet om en debriefing.

shuttle-dark