PTSD er en forkortelse for Posttraumatic Stress Disorder, og på dansk kalder vi det for posttraumatisk stresslidelse. Det er en psykisk lidelse, som kan opstå i kølvandet på, at man har deltaget eller været vidne til at livstruende hændelse som f.eks. tortur, krigshandlinger, terrorhandlinger, voldtægt, røverier, overfald, trafikulykker, brand, naturkatastrofer eller lignende. PTSD kan sommetider forveksles med depression, fordi PTSD kan udløse en depression. Man kan desuden have PTSD sideløbende med f.eks. angstlidelse, hukommelsesproblemer, misbrug og andre psykiske og fysiske lidelser. Når man lider af PTSD, fungerer man dårligt socialt, og det kan føre til problemer i familielivet og begrænse ens evne til at varetage et job.

WHO’s definition af PTSD

Verdenssundsorganisationen WHO definerer PTSD som at en person skal have været udsat for en livstruende eller katatrofal hændelse. Personen genoplever ufrivilligt hændelsen i mareridt og minder. Personen oplever desuden et stærkt ubehag, når personen bliver udsat for hændelser, der minder om den traumatiske hændelse. Personen forsøger derfor at undgå situationer, hvor han eller hun kan blive mindet om den traumatiske hændelse. I forbindelse med PTSD er det kendetegnende, at personen lider af anspændthed, overfølsomhed, søvnproblemer, hukommelsestab, irritation og vredesudbrud. Symtomerne på PTSD udvikler sig i løbet af 1-6 måneder efter den traumatiske hændelse

PTSD tidligere kendt som granatchok og kz-syndrom

PTSD er en psykisk lidelse, som har været kendt i mange år, men som har eksisteret under forskellige navne. Under Den Amerikanske Borgerkrig (1861-1865) var PTSD kendt som Da Costa syndrom, og under 1. Verdenskrig (1914-1918) gik lidelsen under betegnelsen granatchok. Mange krigsveteraner fra Vietnamkrigen (1955-1975) led af PTSD. I Danmark fik man kendskab til PTSD hos personer, der havde siddet i de tyske koncentrationslejre under 2. Verdenskrig (1939-1945), og lidelsen kaldtes dengang for kz-syndromet, og mange af symptomerne var de samme. I dag ses PTSD især hos danske soldater, som har været involveret i krigshandlinger, men også hos kvinder, der har været udsat for hustruvold eller voldtægt.

Sådan udvikler PTSD sig

PTSD udvikler sig i løbet af 1-6 måneder efter den traumatiske hændelse. De fleste personer, der udsættes for noget traumatisk, vil opleve symptomer på PTSD i dagene og ugerne efter. Men ifølge undersøgelser er det ”kun” omkring 8 procent mænd og 20 procent kvinder, der udvikler PTSD. Ud af dem, som udvikler PTSD, er det omkring en tredjedel, der udvikler kronisk PTSD.

Hvem er i risikogruppen for at udvikle PTSD?

Undersøgelser viser, at cirka en tredjedel af de soldater, som har været i kamp, kan have symptomer på PTSD i op til seks år efter, at de har deltaget i krig. Derudover er det især brandmænd, politi, redningsfolk og personer inden for omsorgssektoren, som er i risikogruppen for at udvikle PTSD. Cirka 8-10 procent af disse faggrupper oplever symptomer på PTSD. Det anslås, at omkring 5 procent mænd og 10 procent kvinder vil opleve PTSD i løbet af deres liv, og personer som i forvejen er sårbare eller lider af angst eller depression er mere udsatte end andre for at udvikle PTSD.

shuttle-dark