Lider du af PTSD efter en voldsom eller traumatisk begivenhed, så kan det være, at du bliver nødt til at sygemelde dig i en periode, og det er også vigtigt, at du kommer i professionel behandling. Det er også vigtigt, at du har et hjem, hvor du kan føle dig tryg, så du ikke bliver unødvendigt stresset.

Kom væk fra din voldelige partner

Mange, som kun har lidt kendskab til PTSD, forbinder det med noget, som kun soldater eller flygtninge og torturofre kan blive ramt af. Men PTSD kan også udløses i forbindelse med fysisk eller psykisk vold, seksuelle overgreb, dødsfald eller trafikuheld. Psykisk vold i familier forekommer i alle dele af samfundet, men under corona-nedlukningen eskalerede volden bl.a. i sårbare familier, som ikke kunne håndtere at være så meget hjemme samtidig. Derfor kan det blive nødvendigt at flytte væk. Den første periode skal du måske bo på et krisecenter. Under coronakrisen blev der åbnet ekstra nødkrisecentre for at kunne imødekomme et større behov for akut hjælp. Når du er klar til det, kan du flytte i egen bolig. Det er vigtigt, at du får skabt dine egne rammer og får en frisk start med nye møbler og pæne kelim tæpper, så du har din egen base, samtidig med at du får professionel hjælp.

Fokus på nye oplevelser

Det handler om at få bearbejdet det traume, som psykisk vold er, så du kan komme videre i dit liv. I behandlingen kan du få værktøjer til, hvordan du håndterer PTSD, så det bliver nemmere for dig at leve dit liv. Du kan også øve dig i at fokusere på nye oplevelser, som gør dig glad og giver dig energi. Du kan desuden dele dine oplevelser med andre, som har været udsat for psykisk vold, og som lever med PTSD, og så kan I støtte hinanden i at få det bedre og få en mere afbalanceret hverdag.

shuttle-dark